Maxim Donck

Maxim Donck

Advocaat

Maxim Donck behaalde in 2013 het masterdiploma in de Rechten met onderscheiding aan de Universiteit Gent.

Hij is advocaat bij de balie te Brugge en thans medewerker bij Flanderslaw Advocaten kantoorhoudende in het centrum van Oostende op het Canadaplein 1, nabij het Vredegerecht.
Maxim Donck heeft een specifieke interesse in sociaal recht (arbeids- en sociale zekerheidsmateries), sociaal strafrecht en is tevens bedreven in het intellectueel eigendomsrecht, eveneens het onderwerp van zijn masterthesis waarvoor hij eervolle erkenning genoot.

Bij het kantoor Flanderslaw Advocaten behandelt Maxim Donck tevens de vele familiedossiers, echtscheidingen, maatregelen betreffende kinderen en andere …

donck@flanderslaw-advocaten.be