Terence Halsberghe

Terence Halsberghe

Advocaat

'Terence Halsberghe behaalde in 2008 het diploma van licentiaat/master Rechten met de graad onderscheiding aan de Universiteit Gent.

Eerder behaalde hij in 2005 het diploma van licentiaat in de Criminologische Wetenschappen met de graad onderscheiding, eveneens aan de Universiteit Gent.

Hij is advocaat bij de balie te Brugge en thans vennoot van Bvba Flanderslaw Advocaten, kantoorhoudende te Oostende op het Canadaplein 1, op de site van het Vredegerecht en de Rechtbank van Koophandel aldaar.
Terence Halsberghe behartigt al Uw belangen voornamelijk in het privaatrecht.

Burgerlijke geschillen van algemene aard, inzonderheid familierecht. Handelsrecht, incasso en factuurinvorderingen en –betwistingen en sociaalrechtelijke vraagstukken behoren eveneens tot zijn werkdomein;

Hij is tevens werkzaam in het intellectueel eigendomsrecht.
Terence Halsberghe heeft een bijzondere interesse voor het handhavingsrecht na een uitgebreide loopbaan in deze sector met intense praktijkervaring : strafrecht en verkeersrecht, tuchtrecht en hij is ook zeer actief in het vreemdelingenrecht.
In 2015 behaalde hij het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.

Directe en cliëntgerichte probleemoplossende aanpak en permanente bereikbaarheid zijn troeven.’
halsberghe@flanderslaw-advocaten.be

GSM 0498/93 97 91